BERITA / KURSUS / SEMINAR / TAKLIMAT

PERTABALAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG KE XVIDAULAT TUANKU

MERAFAK SEMBAH DAN SETINGGI-TINGGI UCAPAN TAHNIAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG AL-SULTAN ABDULLAH RI’AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH IBNI ALMARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH D.K.P., D.K.M., D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(Terengganu)., D.K.(Johor)., S.P.M.J., P.A.T.

Sempena

PERTABALAN
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG XVI

Pada 30 JULAI 2019 (SELASA) Bersamaan 27 ZULKAEDAH 1440H

“Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala Memberkati Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku”

Sembah Takzim daripada :

seluruh warga kerja JABATAN KERJA RAYA PULAU PINANG

Facebook :
https://www.facebook.com/JKRPulauPinangOfficial/photos/
a.613672542085584/2285692958216859/?type=3&theater


Twitter :
https://twitter.com/ JKRPulauPinang/status/ 1155870645298688000?s=19

Instagram :
https://www.instagram.com/p/B0gckB4HJfw/


| Dasar Privasi & Keselamatan|Penafian | Soalan Lazim | Bantuan |
Hakcipta terpelihara © Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang
Disenggara oleh Unit Teknologi Maklumat, Sumber & Dokumentasi, Bahagian Pengurusan Korporat