<<< OBJEKTIF

Sebagai Perunding Utama kepada Kerajaan Negeri dan Persekutuan, objektif Jabatan Kerja Raya adalah untuk:

"Menyerahkan produk dan melaksanakan perkhidmatan penyenggaraan yang menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan bagi mencapai faedah aset yang optimum".


| Dasar Privasi & Keselamatan|Penafian | Soalan Lazim | Bantuan |
Hakcipta terpelihara © Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang
Disenggara oleh Unit Teknologi Maklumat, Sumber & Dokumentasi, Bahagian Pengurusan Korporat