Carousel Template

 


Misi JKR

Bagi mencapai hasrat negara di dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, JKR menzahirkanya melalui misi jabatan ini iaitu:

Misi JKR ialah untuk menyumbang kepada pembangunan negara dengan:-

1.
Membantu pelanggan kami merealisasikan maklumat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.
2.
Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.
3.
Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset dan projek yang efektif dan inovatif.
4.
Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sedia ada.
5.
Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.
6.
Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan.
7.
Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.
8.
Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan.
 

Info Pantas

Laman Media Sosial Rasmi

facebook twitter youtube rss

 

Ibu Pejabat JKR Pulau Pinang
Jalan JKR, Sungai Pinang,
11600 George Town,
Pulau Pinang.